სიბერე / გუაში 55×75 cm  (1994)

Comments

დისკუსია დახურულია.