ჩემი სიზმარი / შერეული ტექნიკა 39×35 cm / 16" × 14" (1995)

Comments

დისკუსია დახურულია.