სიმშვიდე / შერეული ტექნიკა 49×33 cm (2000)

შერეული ტექნიკა

Comments

დისკუსია დახურულია.