კომპოზიცია 2 / შერეული ტექნიკა 50x70 cm  (2006)

Comments

დისკუსია დახურულია.